top of page
  • Writer's picturesunghanary

KIRJALLISUUS KUULUU KAIKILLE!

Olemme käyneet kymmeniä keskusteluja siitä, millaisia merkityksiä ja vaikutuksia on kirjallisuudella. Ja niitä merkityksiä on paljon ja siihen vaikuttaa muun muassa konteksti, josta asiaa tarkastellaan. Kirjallisuuden merkityksiä ei voida niputtaa eikä laittaa yhteen muottiin. Kirjallisuus ja sen avautuminen yksilölle ja yhteisölle on muun muassa tärkeä osa kulttuuria, se on oppimista, oivallusta, lukutaitoa ja sen rikastuttamista, osallisuutta ja vaikuttavuutta. Kirjallisuus parhaimmillaan lisää osallisuutta ja tasa-arvoistaa sekä estää syrjäytymästä.Haluamme esitellä teille projektimme Kirjallisuus kuuluu kaikille - täydennyskoulutus kokonaisuus Ghanassa. Projektin tavoitteena on antaa ghanalaisille yläkoulun opettajille uusia näkökulmia sekä innovatiivista tietoa opetuksen alalle, kunnioittaen paikallista kulttuuria ja tapoja. Kirjallisuuden, lukutaidon- ja digitaitojen oppinen sekä ymmärtäminen koskettaa kaikkia koulussa opetettavia aineita, jonka merkitykset ja vaikutukset heijastuvat mm. yhteiskuntaan sekä yksittäisten oppilaiden elämään.

Koulutuksessa tutustutaan pedagogisiin menetelmiin ja perehdytään erityisoppilaiden huomioimiseen (eriyttämisen tärkeys ja oppilaan omien taitojen huomioiminen). Koulutuksen tavoitteena on antaa tärkeitä vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ja välineitä opetukseen pelkän kopioimisen ja kieliopin opettamisen sijaan. Näemme tärkeänä, että koulutetut opettajat saavat käydä muiden opettajien kanssa vuoropuhelua ja jakaa osaamistaan, oivallisuksia ja näkemyksiä kirjallisuudesta niin, että se tukee oppilaiden kasvua ja oppimista. Koulutus toteutetaan moniammatillisena ja kansainvälisenä yhteistyönä. Yhteistyötä tehdään muun muassa ghanalaisten kirjailijoiden, kirjastojen ja kirjakerhojen kanssa.

Korona pandemian vuoksi projekti siirtyi ja näillä näkymin se toteutetaan kesäkuussa 2021. Korona kuitenkin vain vahvisti tahtoa viedä tätä projektia eteenpäin, koska poikkeusaikana olemme saaneet jälleen todeta esimerkiksi, kuinka tärkeää on lukutaito, medianlukutaito ja kyky ymmärtää luetun tiedon oikeellisuutta.

Tulemme kertomaan täällä lisää projektista, esittelemään henkilöt projektin takana, projektiin liittyvät kohdevierailut ja yhteistyöfiiliksiä Suomessa ja Ghanassa. Kerromme, millaisia uskomuksia liittyy ghanalaiseen kirjallisuuteen ja saatamme jopa tehdä muutamia kirja-arvioita tänne blogin puolelle. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja näkemyksiä. Onko sinulle ghanalainen tai Länsi-Afrikkalainen kirjallisuus tuttua?

Terveisin Sun Ghanan kirjaprojekti tiimi <3

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page