PROJEKTIT GHANASSA

Sun Ghana ry valitsee tarkoin kohteensa, ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus perustuu paikallisten tarpeeseen. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä paikallisten kanssa ja toimintaa kehitetään arvioinnin mukaan.

 

Työ kohteissamme on pitkäjänteistä ja johdonmukaista kehittämistyötä, jonka perustana toimii dialogi suomalaisen ja ghanalaisen osaamisen välillä. Toiminta pohjautuu globaaliin yhteistyöhön, jossa korostuu toiminnallisuus, kokeilevuus, yhdessä tekeminen, oppiminen ja vastuullisuus. Tarkoituksena on laajentaa näkökulmia, kokemuksia ja kehittää ammatti-identiteettiä puolin ja toisin.

sun ghana koulu

Paikallisten tarpeen lisäksi pyrimme vastaamaan harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten toiveisiin ja tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla kohteissamme. 

IMG_5789_edited.jpg

PERUSKOULU-PROJEKTI

Yhdistyksen peruskoulukohteessa tuetaan opettajia heidän kasvatustyössään ja monipuolistetaan opetusta. Ghanassa suhteellisen hyvin organisoidusta koulutusjärjestelmästä moni jää silti luku- ja kirjoitustaidottomaksi, eikä järjestelmä tai yhteiskunnan rakenteet mahdollista kaikille lapsille tasa-arvoista opetusta.

 

Sun Ghana ry:n peruskoulu-projektin kautta tarjotaan mm. iltapäiväkerhotoimintaa, tukiopetusta, virikkeellisten opetus-materiaalien valmistusta, liikuntaa, taideaineita, sekä luovia, havainnollistavaa oppimista tukevia workshopeja. 

Ohjelmat ja sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kohteen opettajien ja johdon kanssa.  Sun Ghana ry:n kohteissa myös tietotekniikan osaaminen ja mediakasvatus ovat tärkeä painoalue. Mediakasvatuksen merkitys korostuu kehittyvässä maassa, jossa yhä suuremmalla osalla väestöstä on puhelimet ja älylaitteita, toisin kuin tieto-taitoa median käyttömahdollisuuksista ja toisaalta sen vaaroista ja riskeistä.

KOULUTERVEYDENHUOLTO-PROJEKTI

Sun Ghana ry kehittää kouluterveydenhuoltopalveluita Ghanassa. Koulu-terveydenhuolto ei ole itsestään selvä peruspalvelu Ghanassa, vaikka se onkin erittäin tarpeellinen mm. koulun ja kodin oppilaiden hyvinvointia koskevan yhteistyön tukemisessa, hoidettavissa olevien sairauksien ennaltaehkäisyssä, sekä terveyteen liittyvässä ohjauksessa, tiedottamisessa ja neuvonnassa.

First Aid Kit